Tariflərimiz

0.001 kq’dan 0.10 kq’a qədər - 1$

0.101 kq’dan 0.25 kq’a qədər - 2$

0.251 kq’dan 0.50 kq’a qədər - 3$

0.501 kq’dan 0.75 kq’a qədər - 3.5$

0.751 kq-dan 1.00 kq-a qədər - 3.9$

1.00 kq və üstü - 3.9$

Adi məhsullar - 3.99$ / 1kq üçün

Qiymətlər qrama-qram hesablanır.
Kalkulyator

0$