Tariflərimiz

0.001 kq’dan 0.05 kq’a qədər - 0.51 AZN

0.05 kq-dan 0.1 kq-a qədər - 0.85 AZN

0.101 kq’dan 0.25 kq’a qədər - 1.70 AZN

0.251 kq’dan 0.50 kq’a qədər - 2.10 AZN

0.501 kq’dan 0.75 kq’a qədər - 2.10 AZN

0.751 kq-dan 1.00 kq-a qədər - 2.10 AZN

1 kq’dan 5 kq’a qədər - 2.10 AZN

5 kq’dan 10 kq’a qədər - 2.10 AZN

10 kq üstü - 2.10 AZN

0.001 kq’dan 0.05 kq’a qədər - 0.51 AZN

0.05 kq-dan 0.1 kq-a qədər - 1.19 AZN

0.101 kq’dan 0.25 kq’a qədər - 2.36 AZN

0.251 kq’dan 0.50 kq’a qədər - 3.72 AZN

0.501 kq’dan 0.75 kq’a qədər - 4.74 AZN

0.751 kq-dan 1.00 kq-a qədər - 5.35 AZN

1 kq’dan 5 kq’a qədər (Hər kq üçün) - 4.99 AZN

5 kq’dan 10 kq’a qədər (Hər kq üçün) - 4.19 AZN

10 kq üstü (Hər kq üçün) - 3.19 AZN

Adi məhsullar - 3.99$ / 1kq üçün

Qiymətlər qrama-qram hesablanır.
Kalkulyator

0 AZN