Ölkə daxili daşınma (Naxçıvan ⇔ Bakı)

Naxçıvan-Bakı və əks istiqamətdə göndərişlərdə Sənəd, zərf və çəkisi  5 kq-a qədər olan bağlamalar cəmi 4 AZN. Çəkisi 5 kq-dan artıq olan bağlamalar isə hər kiloqramı 0,90 AZN olaraq hesablanır.

 

Yaxşısı BAHAR-dır.